70-talets Frölunda lever i hans foton (kultur, GT)

Mellanölskyssar, moppeåkande och kojbyggen ­mellan höghusen. Ögonblicken fångades på bild av en ung fotograf i 1970-talets Västra Frölunda. I dag, 30 år senare, har de börjat cirkulera på ­Facebook bland dem som var med.

Västra Frölunda som vi känner det i dag började byggas på lantbruksmark under 1960-talets första hälft. När Frölunda torg invigdes 1966 av då­varande kommunikationsminister Olof Palme var det norra Europas största köpcentrum. Flera tidningar skrev lyriskt om torget, däribland GT, som i april 1967 tidsenligt deklarerade: “Man kan sammanföra butiksenheter på rätt sätt och få en psykologiskt riktigt genomförd genomströmning av ett centrum.”

Redan då fanns synpunkter på områdets estetiska utformning, och på det skrala utbudet av andra verksamheter. Men GT hade svar även på detta:

“De kulturella anläggningarna kommer så småningom att byggas upp runtomkring. Bio och föreningslokaler och ungdoms­gårdar. Frölunda är inte färdigt än.”

Frölunda var fortfarande något helt nytt, en modernitetens utpost innan miljonprogrammet drog i gång på allvar i Sverige.

En av dem som bodde i Frölunda i dess moderna begynnelse var fotografen Ingmar Jernberg. Han hyste ett stort intresse för klassiskt dokumentärfotografi och det dröjde inte länge innan han blev känd bland tonåringarna i området som “fotografen”. Så kom han dem nära, och därmed också en bit av Frölundas själ.

I bilderna, tagna mellan 1974 och 1980, finns dåtidens Frölunda bevarat som i en tidskapsel.

Med stor närvarokänsla får vi följa Frölundatonåringarnas vardag och vänskap. Föräldrarna var mestadels svenska arbetare, ibland romer, finnar eller jugoslaver. Moppekulturen stod i centrum. Man köpte, stal och lånade moppar, och kring dem samlades umgänget. Fram till 1977 drack man mellanöl, när det försvann ur livs­medelsbutikerna började man dricka annat. Ibland brann det, och bilar stals.

Man träffades på fritidsgårdarna, som Frö­huset vid Musikvägen. Andra mötesplatser var Positivparken, parken vid Opaltorget och Stjärnhusen. Dessutom hade ung­domarna egna källarlokaler som möblerades och affischerades.

De unika bilderna av Frölunda och dess unga har fått en ny betydelse och spridning i och med sociala nätverk som Facebook. Både de porträtterade och deras barn hör av sig, kommenterar bilderna och minns tillsammans.

Så vad hände med dem? De som på bilderna kysser varandra, åker moppe, spelar kort och röker. Som förevigades när de hängde med kompisarna mellan höghusen. De är medelålders nu, har vanliga liv. En del bor kvar i Frölunda. Någon jobbar i hemtjänsten, en annan är chaufför. Andra är arbetslösa och sjuka. Vissa har haft hårda liv men repat sig. Några har dött.

Husen på Mandolingatan, Musikvägen och Marconigatan står kvar där de en gång byggdes. Men området är också något annat idag. Frölunda torg har byggts om och fräschats upp. Grönområdena krymper när det byggs nytt och förtätas i hela stadsdelen. Frölunda är fortfarande inte färdigt, men i Ingmar Jernbergs bilder har tiden frusit i svunna ögonblick.

FOTOGRAFEN

Ingmar Jernberg är fotograf, född och uppvuxen i Guldheden, Göteborg. Mellan 1968 och 1977 bodde han på Tunnlandsgatan i Frölunda. Han har genom åren huvudsakligen jobbat som teater- och operafotograf för bland annat Stora teatern och Göteborgsoperan.

Se över 100 bilder till från Frölunda på ­ www.ingmarjernberg.com.

Publicerad i GT 121216